Artikkelit ja kirjalliset julkaisut


2020

Ikävalko, H., Hökkä, P., Paloniemi, S. & Vähäsantanen, K. 2020. Emotional competence at work. Journal of Organizational Change Management. Doi: 10.1108/JOCM-01-2020-0024


2019

Hökkä, P., Rautiainen, M., Silander, T., & Eteläpelto, A. (2019). Collective Agency-Promoting Leadership in Finnish Teacher Education. In J. Murray, A. Swennen, & C. Kosnik (Eds.), International Research, Policy and Practice in Teacher Education : Insider Perspectives (pp. 15-29). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-01612-8_2

Hökkä, P., Vähäsantanen, K. & Paloniemi, S. (2019). Emotions in Learning at Work: a Literature Review. Vocations and Learning. (In press). https://doi.org/10.1007/s12186-019-09226-z 

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2019). Emotions in leaders’ enactment of professional agency. Journal of Workplace Learning, 31(2), 143-165. https://doi.org/10.1108/JWL-07-2018-0086

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A.  (2019). Emotions in leaders’ practice of professional agency. Journal of Workplace Learning, 31(2), 143-165.


2018

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2018). Agency and learning in the work of software professionals. In Harteis, C. (Ed.), The impact of digitalization in the workplace: An educational view (pp. 161–179). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63257-5_11 

Vähäsantanen, K., Räikkönen, E., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2018). A Novel Instrument to Measure the Multidimensional Structure of Professional Agency. Vocations and Learning, 12 (pp. 267–295). Springer Netherlands. doi:10.1007/s12186-018-9210-6


2017

Goller, M., & Paloniemi, S. (2017). Agency at work, learning and professional development : An introduction. In M. Goller, & S. Paloniemi (Eds.), Agency at Work : An Agentic Perspective on Professional Learning and Development (pp. 1-14). Professional and Practice-based Learning, 20. Springer Netherlands. doi:10.1007/978-3-319-60943-0_1

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Mahlakaarto, S. (2017). Teacher educators’ collective professional agency and identity: Transforming marginality to strength. Teaching and Teacher Education, 63, 36–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.12.001

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2017). The reciprocal relationship between emotions and agency in the workplace. In M. Goller, & S. Paloniemi (Eds.), Agency at work: An agentic perspective on professional learning and development (pp. 161-181). Springer: Cham. doi:10.1007/978-3-319-60943-0_9

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Mahlakaarto, S., Paavola, V., & Rossi, M. (2017)Kohtaa – Osallista – Edistä (KOE!). Toimijuusjohtamisen askeleet. Jyväskylä: University of Jyväskylä. www.jyu.fi/toimijuusjohtaminen

Paloniemi, S., & Goller, M. (2017). The multifaceted nature of agency and professional learning. In M. Goller, & S. Paloniemi (Eds.), Agency at Work : An Agentic Perspective on Professional Learning and Development (pp. 465-478). Professional and Practice-based Learning, 20. Springer Netherlands. doi:10.1007/978-3-319-60943-0_23

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2017). Agency and Learning in the Work of Software Professionals. In The Impact of Digitalization in the Workplace : An Educational View (pp. 161-179). Professional and Practice-based Learning, 21. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-63257-5_11

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Agentic perspective on fostering work-related learning. Studies in Continuing Education, 39(3), 251–267. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0158037X.2017.1310097

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2017). Professional learning and agency in an identity coaching programme. Professional Development in Education, 43(4), 514–536.  http://www.tandfonline.com/eprint/FYuMGIBSbIIGezx5mxZP/full

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017)An agency-promoting learning arena for developing shared work practices. In M. Goller, & S. Paloniemi (Eds.), Agency at work: An agentic perspective on professional learning and development (pp. 351–371). Springer: Cham. doi:10.1007/978-3-319-60943-0_18

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53149

  • Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Hökkä, P. (2017). Tutkimus- ja kehittämishankkeen tausta ja lähtökohdat. Teoksessa K. Vähäsantanen ym. (toim.), Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 5–13.
  • Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Räikkönen, E., Hökkä, P., & Eteläpelto, A.  (2017). Ammatillisen toimijuuden moniulotteinen rakenne ja mittarikehittely. Teoksessa K. Vähäsantanen ym. (toim.), Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 14–33.
  • Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2017). Johtamisvalmennuksella toimijuutta esimiestyöhön: Työkaluja uudistamiseen, kohtaamiseen ja työidentiteettien tukemiseen. Teoksessa K. Vähäsantanen ym. (toim.), Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 34–48.
  • Vähäsantanen, K., Eteläpelto, A., Paloniemi, S., & Hökkä, P. (2017). Toimijuus ja oppiminen ohjelmistoammattilaisten työssä. Teoksessa K. Vähäsantanen ym. (toim.), Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 49–64.
  • Paloniemi, K., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillinen toimijuus työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä. Teoksessa K. Vähäsantanen ym. (toim.), Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 65–70.

Teemaan liittyvää kirjallisuutta tutkimushankkeen kouluttajalta Jarkko Rantaselta

Rantanen, J. (2013). Tunteella! : Voimaa tekemiseen. Helsinki: Talentum.

Rantanen, J. (2015). Vaikuta tunteisiin! : Lisää voimaa tekemiseen. Helsinki: Talentum.


päivitetty 29. syyskuuta 2020