REAL


Hankkeen omat verkkosivut:   www.real-jy.com


Tun­teet toi­mi­juut­ta edis­tä­väs­sä työs­sä op­pi­mi­ses­sa

Vaikka meillä on vakuuttavaa tutkimustietoa tunteiden merkityksestä erityisesti opetus- ja hoitoalalla sekä johtamisessa, ei tunteiden osuutta tai tunteiden vaikutusta vielä täysin ymmärretä työssä oppimisessa ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Tässä tutkimushankkeessa (REAL) on tarkoituksena selvittää tunteiden roolia sekä tunteiden merkitystä ja hyödyntämistä toimijuutta edistävässä työssä oppimisessa.

Toimijuutta edistävällä työssä oppimisella tarkoitetaan sellaista käytäntöperustaista ja ammatilliseen osaamiseen liittyvää oppimista, joka merkitsee niin yksilön vaikuttamista, valintojen tekemistä kuin myös kannanottoa omaan työhön tai omaan ammatilliseen identiteettiin liittyen. Jos tunteita ei ymmärretä, ei niitä myöskään osata hyödyntää osana oppimista ja koulutusta. Tässä tutkimushankkeessa on lisäksi tarkoituksena kehittää helppokäyttöinen mobiilipohjainen on-line -sovellus, joka mahdollistaa tunteiden ja tunneilmapiirin rekisteröinnin ja vastavuoroisen jakamisen oppimistilanteissa. Sovelluksesta saatavaa tunnetietoa voidaan jatkohyödyntää oppimisen ja opetuksen tukena.


päivitetty 29. syyskuuta 2020


JYU-logoAKA_LA01_vaaka__FI_B3___RGBREAL-logo