Tapahtumat


TULEVAT TAPAHTUMAT


MENNEET TAPAHTUMAT

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät Rovaniemellä 13.2.-14.2.2020

Kahden vuoden välein järjestettävät Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät järjestetään tällä kertaa Rovaniemellä 13.2.-14.2.2020. Tapahtuman teemana on tällä kertaa ”Elämän kestävä vastuu”, ja keskeisenä keskustelun aiheena on aikuskasvatuksen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa.

TUNTO-hanke on tietenkin mukana tutkimuspäivillä kertomassa erilaisista tunteisiin liittyvistä teemoista. Hankkeen tutkijat puhuvat tapahtumassa mm. tunnetaidoidsta, tunnetoimijuudesta teoreettisena ja mitattavana ilmiönä sekä tunneinterventioiden vaikuttavuudesta. Asiaa tunteista on siis rutkasti tarjolla. Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä.

– – – – –

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi – tapaaminen Helsingissä 28.11.2019.

Marraskuun lopulla 28.11. Työsuojelurahasto järjestää Helsingissä Tutkimus tutuksi –tapaamiseen, joka keskittyy käsittelemään tunteita ja tunnetaitoja työpaikalla. Tapaamisessa esitellään erilaisia aiheeseen liittyviä hankkeita, jotka tutkivat ja kehittävät tunnetoimijuutta, tunnetiloja sekä tunneilmapiiriä työpaikoilla. Myös Tunto-tiimi on paikalla esittelemässä hankettaan. Esittelyiden jälkeen tapaamisen lopussa on myös luvassa paneelikeskustelu. Esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä ilman kirjautumista internetin kautta osoitteessa https://websteri.fi/tsr. Tutkimus tutuksi -tapaamisen editoitu tallenne julkaistaan Youtubessa ja Työsuojelurahaston nettisivuilla.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta on löydettävissä täältä.

– – – – –

Työelämän tutkimuspäivät 2019 Tampereella 7.11. – 8.11.2019

Tunto-hanke osallistuu 7.11. – 8.11. järjestettäviin Työelämän tutkimuspäiviin Tampereella, jonka teemana on tänä vuonna ”Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille”. Hankkeen tutkijatiimi on mukana vetämässä Tunteet ja reilu työelämä-työryhmää,  jossa esitellään tunteisiin ja työelämään keskittyviä hankkeita. Käsiteltävinä aiheina ovat mm. Tunnetoimijuus ja sen mittaaminen, tunneosaaminen työpaikalla ja tunneinterventio henkilöstön tunnetoimijuuden vahvistajana. Tarkemmat tiedot tapahtumasta ja sen aikatauluista on löydettävissä täältä. (Kohdasta 1.9. Tunteet ja reilu työelämä)

– – – – –

EARLI 2019 – konferenssi Aachenissa 12.8. – 16.8.2019

Tutkijatiimi osallistuu Saksan Aachenissa 12.8 – 16.8.2019 järjestettävään EARLI 2019-konferenssiin. Konferenssin teemana tänä vuonna on ”Thinking Tomorrow’s Education: Learning from the past, in the present and for the future”. Tutkijatiimimme tuo konferensissa esille tietenkin tunteita ja toimijuutta käsitteleviä näkökulmia teemaan liittyen. Tarkemmat tiedot konferenssista löytyvät täältä.

– – – – –

TUNTO-tiimi vetäytyy joululomalle torstaina 20.12.2018 ja toivottaa kaikille
oikein mukavaa Joulunaikaa ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Tunteiden tutkimuksen pariin palaamme taas tammikuussa 2019 ♥

photo-1513605760800-1cac02d35799

– – – – –

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tilaisuus Ruusupuisto tutkii ja keskustelee järjestettiin tiistaina 11.12.2018 Ruusupuisto-rakennuksen aulatilassa.

Keskustelupaneelissa olivat paikalla yliopistotutkija Kaija Collin, professori Raija Hämäläinen sekä TUNTO-hankkeen tutkijat Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi sekä Katja Vähäsantanen.

”Ankeuttaako työ sinua, ärsyttävätkö työkaverit? Kukoistatko ja voimavaraistutko työssäsi? Koetko oppimisen iloa vai ahdistusta erilaisten teknologisten härpäkkeiden käyttöönotosta? Johdetaanko ja arvostetaanko sinua liikaa tai liian vähän ? Miten haluaisit tulla johdetuksi? Kuuleeko kukaan sinua?”

Lähtökohtaisesti työssä on parempi voida hyvin sekä oppia yksin ja yhdessä, mutta miten tämä toteutuu jatkuvasti muuttuvassa ja teknologisoituvassa työelämässä? Entä mihin jatkuva itseohjautuvuuteen kannustaminen saattaa johtaa? Tilaisuudessa etsittiin vastauksia työelämän polttaviin kysymyksiin ja esiteltiin tuoreita tutkimustuloksia aikuisten työelämän ajankohtaisista aiheista. Myös tunteet saivat aihepiirinä tilaa keskustelussa, kun paneelissa pohdiskeltiin tunteita sekä työn voimavarana että rajoitteena.

Kuva 7

– – – – –

Teemaryhmä Tunteet kestävän työelämän rakentamisessa Tampereen työelämän tutkimuspäivillä 1.-2.11.2018.

Mikä on tunteiden rooli työssä, työssä oppimisessa ja organisaation muutoksessa? Voidaanko tunteiden tiedostamisella, ymmärtämisellä, käsittelyllä ja hyödyntämisellä lisätä organisaation ja henkilöstön kestävää tuottavuutta ja hyvinvointia sekä työelämään osallistumista ja osallisuuden kokemuksia? Vaikka tunteiden merkitys organisaatioissa on enenevässä määrin tunnistettu, puuttuu vielä tutkittua tietoa siitä, minkälaisten mekanismien ja prosessien kautta tunteet organisaatioissa vaikuttavat ja miten niitä voidaan edistää.

Tämän teemaryhmän tavoitteena oli tuoda yhteen tutkijoita, kehittäjiä ja käytännön toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita tunteista organisaatioiden ja työelämän tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Teemaryhmän järjesti Työsuojelurahaston rahoittama Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa (TUNTO) –hanke.

– – – – –

Tutkijatiimi (Päivi, Susanna & Katja) Genevessä 12.-14.9.2018 EARLI SIG 14-konferenssissa. Konferenssin teemana ”Interaction, learning and professional development”. Katso konferenssin TUNTO-posteri täältä!


päivitetty 29. syyskuuta 2020